1. Giriş

Atlıtur Sağlık, Spor ve Doğal Yaşam Derneği (“Dernek”), müşteri ve üye gizliliğini koruma taahhüdünde bulunur. Bu Gizlilik Politikası, Dernek tarafından toplanan, işlenen ve saklanan kişisel veriler hakkında bilgi vermektedir. Bu politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak uygulanır.

2. Toplanan Bilgiler

Dernek, üyelik başvuruları, iletişim formları, etkinlik kayıtları ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla kişisel bilgileri toplayabilir. Bu bilgiler, ad, soyadı, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri ve diğer gerekli verileri içerebilir.

3. Kişisel Veri Kullanım Amaçları

Dernek, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanabilir:

  • Üyelik işlemlerini yönetmek,
  • Dernek faaliyetlerini yürütmek,
  • İletişim sağlamak ve bilgi vermek,
  • Üyelere özel etkinlikler düzenlemek,
  • Yasal yükümlülükleri yerine getirmek.

4. Kişisel Veri Güvenliği

Dernek, kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği için gereken teknik ve organizasyonel önlemleri alır. Kişisel veriler, yetkisiz erişim ve kötüye kullanımı önlemek için korunur.

5. Üyelerin Hakları

KVKK kapsamında, üyeler kişisel verileri üzerinde bazı haklara sahiptir. Bu haklar arasında veriye erişim, düzeltme, silme, işlenmeme ve veri aktarma hakları bulunur. Üyeler, bu haklarını kullanmak için Dernek ile iletişime geçebilir.

6. İletişim Bilgileri

Kişisel verilerle ilgili her türlü soru, görüş ve talepleriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

Atlıtur Sağlık, Spor ve Doğal Yaşam Derneği

Adres: Gümüşdere Ambar Sk., Ağaçkakan Çıkmazı No: 10 Sarıyer, İstanbul

E-posta: info@atlitur.com

Telefon: 0(212) 203 80 36

7. Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu Gizlilik Politikası, gerektiğinde güncellenebilir. En son güncelleme tarihi her zaman en son sürümü inceleyebilirsiniz.