1. Giriş

Atlıtur Sağlık, Spor ve Doğal Yaşam Derneği (“Dernek”), kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğini koruma taahhüdünde bulunur. Bu politika, Dernek tarafından işlenen kişisel verilerin nasıl toplandığını, kullanıldığını, paylaşıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Dernek, kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işler.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Dernek, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleyebilir:

  • Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ve iletişim kurulması,
  • Üyelik süreçlerinin yönetilmesi,
  • Dernek üyelerine yönelik etkinlik, kampanya ve duyuruların iletilmesi,
  • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

3. Kişisel Veri Kategorileri ve Toplama Yöntemleri

Dernek, üyelik başvuruları, etkinlik kayıtları, iletişim formu ve diğer iletişim araçları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla kişisel verileri toplayabilir. Toplanan kişisel veriler arasında ad, soyadı, iletişim bilgileri ve kimlik bilgileri gibi temel bilgiler yer alabilir.

4. Kişisel Verilerin Saklanması ve Güvenliği

Dernek, kişisel verileri yasal düzenlemelere ve politikalarına uygun olarak saklar ve korur. Kişisel verilere yetkisiz erişimleri ve kötüye kullanımları önlemek için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahiplerine bazı haklar tanınmaktadır. Bu haklar arasında kişisel veri sahiplerinin verilerine erişim, düzeltilme, silinme, işlenmeme ve verileri aktarmama hakları yer almaktadır. Kişisel veri sahipleri, bu haklarını kullanmak için Dernek ile iletişime geçebilir.

6. İletişim Bilgileri

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru, görüş ve talepleriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

Atlıtur Sağlık, Spor ve Doğal Yaşam Derneği

Adres: Gümüşdere Ambar Sk., Ağaçkakan Çıkmazı No: 10 Sarıyer, İstanbul

E-posta: info@atlitur.com

Telefon: 0(212) 203 80 36